O Kampanii

Warszawski Uniwersytet Medyczny zainicjował społeczno-edukacyjną kampanię antynikotynową pod hasłem Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie. Celem akcji jest wykreowanie wśród Społeczności Akademickiej WUM mody na niepalenie, jak również rozpropagowanie wśród opinii publicznej idei zdrowego i aktywnego trybu życia, wolnego od tytoniu! Projekt ten wpisuje się w misję naszej Uczelni jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, której celem nadrzędnym jest ratowanie i poprawa jakości zdrowia ludzkiego. Jest także spójny ze strategią Ministerstwa Zdrowia w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki, zwłaszcza tej dotyczącej zagrożeń związanych z paleniem tytoniu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli naszej Społeczności Akademickiej, czyli pracowników, studentów 
i doktorantów do aktywnego udziału w kampanii Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie.

Przeciwników palenia zachęcamy do wspierania naszych kampanijnych działań promujących zalety „życia bez papierosa”, zaś osoby palące zapraszamy do podjęcia próby rzucenia palenia!