Prof. Krzysztof J. Filipiak

 

„Co kardiolog sądzi o paleniu papierosów?”W najnowszych, opublikowanych w 2016 roku wytycznych prewencyjnych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, obowiązujących też w Polsce, zalecenia dotyczące palenia papierosów de facto ograniczają się do trzech tzw. zaleceń I klasy, a więc takich, które realizować musi każdy lekarz, a ich zignorowanie lub nie podjęcie jest błędem w sztuce lekarskiej.


Zalecenia te to:

 

identyfikacja osób palących tytoń i zapewnienie im powtarzanych porad dotyczących zaprzestania palenia z ofertą pomocy poprzez wizyty kontrolne i wsparcie, nikotynowe terapie zastępcze, stosowanie leków wspomagających rzucenie palenia,

 

zaprzestanie palenia tytoniu lub innych preparatów ziołowych w jakiejkolwiek formie, gdyż jest ono silnie i niezależnie związane przyczynowo z chorobami układu sercowo-naczyniowego,

unikanie biernego palenia (przebywania w dymie papierosowym, w otoczeniu osób palących).

Na podstawie tych wytycznych każdy kardiolog w Europie, zobowiązany jest przekazać swojemu pacjentowi, że:

  • Zaprzestanie palenia tytoniu jest najlepszą kosztowo efektywną strategią w prewencji chorób sercowo-naczyniowych (nic nie kosztuje tak tanio i nie jest równocześnie tak skuteczne jak rzucenie palenia dla dobra Twojego serca, ryzyka zawału serca, udaru mózgu czy zgonu sercowo-naczyniowego w przeszłości), 
  • Bierne palenie tytoniu niesienie ze sobą istotne ryzyko, dlatego konieczna jest ochrona osób niepalących. To stąd na całym świecie kardiolodzy angażują się w projekty legislacyjne zakazujące palenia papierosów w miejscach publicznych, szkołach, teatrach, restauracjach, na przystankach komunikacji miejskiej … 

Podsumowując, palenie tytoniu jest śmiertelnym nałogiem. U osoby palącej przez całe życie prawdopodobieństwo zgonu z powodu palenia wynosi aż 50% i przeciętnie traci ona 10 lat życia, w odróżnieniu np. od niecałych 3 lat życia, które straci statyczna osoba z ciężkim nadciśnieniem tętniczym czy rokiem życia w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym łagodnym. CZY WARTO ?                                                                                                             Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

                                                                                                             I Klinika i Katedra Kardiologii

                                                                                                             Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju

                                                                                                             Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego