O Kampanii

STRONA ARCHIWALNA

Witamy na archiwalnej stronie społeczno-edulacyjnej kampanii antynikotynowej, którą Warszawski Uniwersytet Medyczny zainicjował pod hasłem Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie. Celem akcji było wykreowanie wśród Społeczności Akademickiej WUM mody na niepalenie, jak również rozpropagowanie wśród opinii publicznej idei zdrowego i aktywnego trybu życia, wolnego od tytoniu! Projekt ten wpisywał się i nadal wpisuje się w misję naszej Uczelni jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, której celem nadrzędnym jest ratowanie i poprawa jakości zdrowia ludzkiego. Jest także spójny ze strategią Ministerstwa Zdrowia w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki, zwłaszcza tej dotyczącej zagrożeń związanych z paleniem tytoniu.

Promujemy zalety „życia bez papierosa” i podjęcie próby rzucenia palenia!