O Kampanii

Warszawski Uniwersytet Medyczny zainicjował społeczno-edukacyjną kampanię antynikotynową pod hasłem Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie. Celem akcji jest wykreowanie wśród Społeczności Akademickiej WUM mody na niepalenie, jak również rozpropagowanie wśród opinii publicznej idei zdrowego i aktywnego trybu życia, wolnego od tytoniu! Projekt ten wpisuje się w misję naszej Uczelni jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, której celem nadrzędnym jest ratowanie i poprawa jakości zdrowia ludzkiego. Jest także spójny ze strategią Ministerstwa Zdrowia w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki, zwłaszcza tej dotyczącej zagrożeń związanych z paleniem tytoniu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli naszej Społeczności Akademickiej, czyli pracowników, studentów 
i doktorantów do aktywnego udziału w kampanii Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie.

Przeciwników palenia zachęcamy do wspierania naszych kampanijnych działań promujących zalety „życia bez papierosa”, zaś osoby palące zapraszamy do podjęcia próby rzucenia palenia przy pomocy 
Programu "Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie".